“Van de school van onze zoon ontvingen wij de suggestie om hem te laten coachen op het gebied van planning en organisatie.

Enige jaren daarvoor hebben we Ruth ontmoet op een feestje. Het gesprek ging toen over onderwijs, ontwikkeling en opvoeding. Deze ontmoeting is blijven hangen en zodoende hebben we contact met Ruth opgenomen om onze zoon te begeleiden.

vaas met bloemenTijdens de intake merkten direct dat we qua doelstellingen en werkwijze op één lijn zaten. Er was direct een klik tussen Ruth en onze zoon. Zij zijn samen aan de slag gegaan waarbij één van Ruth’s speerpunten “planning en organisatie” was. D.m.v. een kleurenschema is een tijdsplanning gemaakt voor de verschillende vakken.

Ruth heeft met onze zoon aan drie vakken inhoudelijk gewerkt waarbij de aanpak van examenvragen werd geoefend, op een manier die ook voor de andere vakken nuttig is.

Tijdens de periode van begeleiding was Ruth bijzonder toegewijd en heeft zij onze zoon vaardigheden bijgebracht waar hij ook in zijn verdere leven profijt van zal hebben.

Ruth heeft oog gehad voor zijn unieke kwaliteiten en eigenschappen, maar ook voor zijn zwakke punten en valkuilen. Ze heeft hem goed kunnen motiveren en heeft in korte tijd een hechte band opgebouwd met onze zoon.”

(augustus 2015)


Sanne, 14 jaar, leerling bij Ruth Hammelburg:

“Het werk van mevrouw Hammelburg is geen bijles, maar meer een steuntje in de rug voor vakken kleine bloemendie je moeilijk vindt of waar je een beetje hulp voor nodig hebt.
Mevrouw Hammelburg moet je ook niet zien als een lerares, maar meer als een soort goede kennis waaraan je veel dingen kan vragen, en dat niet alleen op het gebied van schoolwerk. Je kunt het hebben over je schoolwerk zelf, maar ook over dingen thuis en over mensen op school.
Mevrouw Hammelburg heeft geleerd om conflicten tussen mensen op te lossen, dus ze weet erg goed hoe je moet handelen als het bijvoorbeeld niet goed gaat tussen jou en een leraar of lerares. Mevrouw Hammelburg werkt hiernaast ook nog in het ziekenhuis om daar conflicten tussen bijvoorbeeld artsen op te lossen.”


“Beste Ruth
Mijn lieve echtgenote legde destijds onze zorgen over Charlotte bij je neer en vroeg om hulp en terwijl je eigenlijk geen ruimte over had, ging je ermee aan de slag en legde je de basis waardoor ze goede keuzes kon en kan maken en nu een mooi resultaat. Graag wil ik je hiervoor heel hartelijk bedanken vooral om de grote inzet te willen goeddoen voor Charlotte.

Groetend,
 een gelukkige grootouder.
( januari 2013)


“16 jaar geleden hebben wij  Ruth ontmoet en als  integer- , kundig -, gastvrij-  en kindvriendelijk  professional leren kennen.
Ook ouder(s) – / begeleider(s) worden bij het proces betrokken en worden indien nodig ook thuis gestimuleerd hun inzet te geven voor het behalen van een optimaal resultaat. Het persoonlijke contact, naast de begeleiding van de kinderen, hebben wij als prettig ervaren.
Wij kijken als ouders dankbaar terug op een zeer goede tijd voor ons en onze kinderen, die bij haar begeleiding hebben ontvangen met elk hun eigen hulpvraag.
Het zijn “rijkere”, waardevolle mensen geworden, mede door de brede en aanvullende kennis die door Ruth is aangereikt.”
( juni 2014)


Ruth weet het vertrouwen van kinderen te winnen en samen met hen te zoeken naar de beste manier om te leren. Ik zou (de ouders van) een kind dat niet in staat lijkt om zijn eigen capaciteiten te benutten, aanraden om contact met Ruth op te nemen.
Ruth heeft mijn zoon gedurende ruim vier jaar wekelijks begeleid. Hij heeft in die periode zijn havodiploma gehaald met, ondanks zijn dyslexie goede resultaten, ook voor de talige vakken zoals geschiedenis. Samen met Ruth hebben wij afspraken gemaakt over het huiswerk maken thuis.

Mijn zoon was in zichzelf gekeerd en vond leren niet leuk, toen wij met Ruth in contact kwamen. In de loop van de jaren is hij opener geworden en heeft hij geleerd hoe hij zijn leerwerk moest plannen. Ondanks de dyslexie heeft hij plezier gekregen in Nederlands en geschiedenis. In het eindexamenjaar heeft hij laten zien dat hij heeft geleerd hoe hij moest leren en hij heeft met een mooie cijferlijst zijn havodiploma gehaald.

Een dankbare ouder.
( juni 2014)