Op basis van de 360 º methode kan het begeleidingstraject worden ingedeeld in verschillende fasen. Zo komen de verschillende elementen van het traject aan de orde.

1. In het eerste deel gaat het om de knelpunten in communicatie naar boven te halen

2. In het tweede deel gaat het om verdieping en bespreking
– Knelpunten in beeld brengen
– Is dit alles? Nog meer?
– Bespreken van knelpunten
– Luisteren naar elkaar
– Beeld en werkelijkheid
– In elkaars schoenen gaan staan

3. In het derde deel worden gezamenlijk nieuwe oplossingen aangedragen en nieuwe afspraken gemaakt
– Andere nieuwe oplossingen / wensen / behoeften / samen bedenken
– Benoemen en formuleren
– Goedkeuring gezamenlijk uitspreken
– Bewustwording
– Eigen taken en de taken van de ander
– Nieuwe afspraken

4. In het vierde deel worden de afspraken nog eens bijgesteld en tenslotte geëvalueerd -Eventueel Bijstellen van de nieuwe afspraken
-Evaluatie na half jaar

Hoe lang duurt het?
Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het verloop van het traject duurt de begeleiding gemiddeld 4 bijeenkomsten inclusief intakegesprek.