Daar waar de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals (huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen etc. ) niet goed verloopt en er fricties in de communicatie ontstaan, is de 360° methode een effectieve manier om de communicatie en de samenwerking te verbeteren.

Als beleidsmedewerker bij het IKN (Integraal Kanker Centrum Noord Nederland ) en het NHG ( Nederlands Huisartsen Genootschap) heeft Ruth meegewerkt aan het ontwikkelen van Multidisciplinaire Richtlijnen, gericht op het verbeteren van onderlinge samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten bij de behandeling van complexe ziekten zoals borstkanker, hartfalen, aspecifieke lage rugklachten en  onderzoek van de pasgeborene, waarbij de samenwerking essentieel is voor een goede patiëntgerichte behandeling.

Onder eindredactie van Ruth Hammelburg, Noks Nauta en Wiebe Jan Lubbers, is het boek verschenen: “Veranderende samenwerking in de zorg” (Bohn, Stafleu & van Loghum, 2014). Dit Handboek bevat toolkitten voor (zorg)professionals om nieuwe samenwerkingsvormen in te richten. In het boek wordt de ‘360° methode’ ook uitgebreid besproken.