Coaching & Education is sinds 1998 de praktijk van Ruth Hammelburg. Zij richt zich op 2  verschillende doelgroepen:

Zorgprofessionals: Daar waar de samenwerking en communicatie  tussen zorgprofessionals verbeterd kan / moet worden, is  het toepassen van de 360 ° methode een effectieve manier om die verbetering te bewerkstelligen. 

De 360 ° methode bevat elementen van mediation, maar is meer dan dat.  Onder andere door de persoonlijke aanpak van Ruth Hammelburg. Door de unieke combinatie van haar expertise als onderwijskundige, training als mediator en jarenlange praktische ervaring in het veld van de gezondheidszorg heeft zij  deze methode kunnen ontwikkelen. Bewustwording, respect, vertrouwen, erkenning, taakherschikking, regie, patiënt centraal, momenten van communicatie en overdracht  zijn hierin kernbegrippen.

Jongvolwassenen: jongeren met leer-en/of gedragsproblemen worden met een onderwijskundige methode begeleid, waarbij het zelfvertrouwen wordt aangewakkerd: empowerment is hier het sleutelwoord.