Ruth Hammelburg is onderwijskundige, mediator en heeft een BMG-opleiding .

Vanuit haar functie binnen het Overlegorgaan Post Academisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) heeft zij aan de wieg gestaan van de huidige nascholing en deskundigheidsbevordering in de geneeskunde  in Nederland. Eerder heeft zij bijgedragen aan de tot stand koming van negen interim-rapporten en een eindrapport Post Academisch Onderwijs Geneeskunde.

Sinds 1994 heeft zij projecten geleid ter verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Zo heeft zij een 4 jaar durend project geleid op het IKN in Groningen ter verbetering van de samenwerking van huisartsen en medisch specialisten op het gebied van het mammacarcinoom.

Tevens heeft zij ervaring vanaf 2007 – als beleidsmedewerker op de afdeling Standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap – met het ontwikkelen van Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling op het gebied van ‘ Hartfalen ‘ en ‘ A -specifieke lage rugklachten’. Ook werkte zij mee aan het ontwikkelen van de Landelijke Eerste lijn Samenwerking Afspraken ‘Onderzoek van de pasgeborene’.

Ruth Hammelburg heeft sinds 1998 een praktijk voor kinderen/ jongeren (vanaf 12 jaar) met leer- en gedragsstoornissen.

linkedin

  • De praktijk Coaching & Education  is gestart in 1998
  • In juni 2014 is verschenen onder redactie van Ruth Hammelburg “Veranderende samenwerking in de zorg”, uitgegeven door Bohn Stafleu & van Loghum .(Mede-redacteuren zijn Wiebe Jan Lubbers en Noks Nauta)

Veranderende samenwerking in de zorg