Ruth Hammelburg richt zich op middelbare scholieren op VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium niveau. Deze kinderen/jongeren hebben leer- en/of gedragsstoornissen en worden vaak doorverwezen door een psychotherapeutische en/of pedagogische praktijk. De kinderen kunnen gediagnosticeerd zijn voor dyslexie, ADHD, ADD, autisme of beeld denken, of zijn ‘gewoon lastig’!

Ruth houdt niet van etiketten opplakken. Zij kijkt liever naar de mogelijkheden van het kind , ongeacht de thuissituatie. Wat deze kinderen gemeen hebben is een laag zelfvertrouwen. Als Ruth met hen aan de slag gaat, leert zij de kinderen bij zichzelf te komen. Na verloop van tijd keert het zelfvertrouwen terug, wat leidt tot goede resultaten op alle fronten.