TekeningVanuit de specifieke werkwijze van Ruth Hammelburg ontstaan de goede resultaten. Jongeren doorlopen hun schoolcarrière op basis van hún eigen mogelijkheden en behalen hun einddiploma, waar ze anders voortijdig afgehaakt zouden zijn of overgestapt naar een ander onderwijstype.

Na verloop van tijd keert hun zelfvertrouwen terug, wat leidt tot goede resultaten op alle fronten. Dit straalt ook uit naar de directe omgeving.