‘Coaching and Education’ (sinds 1998) is de onderwijsondersteuningspraktijk voor middelbare scholieren met leer- en/of gedragsproblemen van Ruth Hammelburg. Zij traint en begeleidt middelbare scholieren die om welke reden dan ook moeite hebben op school. Sommigen hebben moeite met de leerstof, anderen met de organisatie van het huiswerk, weer anderen hebben sociaal-emotionele problemen. Soms gaat dit gepaard met gedragsproblemen.

Ruth Hammelburg kijkt naar de mogelijkheden die ieder kind in zich heeft. Het is belangrijk om kinderen te leren rust te creëren om zo meer zelfvertrouwen op te bouwen. Huiswerk is hierbij het praktische handvat. Ruth ondersteunt de kinderen in het plannen en maken van hun huiswerk en pakt -op deze manier- de leer- en/of gedragsproblemen aan welke zich onderweg kunnen aandienen. Afhankelijk van de gezinssituatie worden ook de ouders betrokken in het begeleidingsproces.

Minimaal eenmaal per maand wordt het Plan van Aanpak besproken en bijgesteld.